DIMStore.com.mk е онлајн продавница според светски стандарди. Начинот на нејзиното користење (онлајн купување) е исклучително едноставен.

При вашата прва нарачка, кога ќе кликнете на Плаќање, се појавуваат полиња во Детали за наплата кои треба да ги пополните.

Доколку сакате да креирате акаунт кликнете на полето Креирајте Акаунт, по што ќе ви се појави поле за ваш лична лозинка.

Во вашите понатамошни посети на DIMStore.com.mk доволно е да кликнете на Моја Сметка и да се логирате со вашиот емаил и лозинка.

Посветени на Вас

DIMStore.com.mk